Przy seniorach / projekt zakończony

 

Działania naszej Fundacji skierowane są także do ludzi starszych i samotnych. Staramy się dotrzeć do osób najbardziej potrzebujących głównie na terenie dzielnicy Warszawa – Wola.


Oferując swój czas, chcemy przede wszystkim skierować uwagę na osoby zapomniane przez bliskich. Poprzez uważne słuchanie staramy się poznać i w miarę możliwości zaspokoić podstawowe potrzeby emocjonalne Seniorów.


Nie zapominamy o codziennych potrzebach, w miarę możliwości przygotowujemy paczki z podstawowych artykułów spożywczych i higienicznych.


Często spotykamy seniorów, którzy są w bardzo dobrej kondycji fizycznej, a to co przyprawia Im cierpień to samotność i brak sensu u schyłku życia. Są to osoby pozostawione przez rodzinę, bez szans na zainteresowanie i uwagę ze strony bliskich.


Realizowany projekt „Przy Seniorach” ma za zadanie maksymalnie zmniejszyć deficyty emocjonalne ”używając narzędzi” takich jak przychylność, miłość wyrażoną w obecności, wspólne spędzanie czasu, rozmowa czy wyjście razem na spacer.


W dalszej perspektywie będziemy zmierzać do tego aby zaktywować starsze osoby do grupowych działań.


Mając doświadczenie wiemy jak takie działania są ważne dla osób starszych samotnych, najlepszą oceną są wyrazy wdzięczności okazywane przez Seniorów i uśmiech na Ich twarzach.  Każdy z nas może mieć wkład w poprawę życia drugiego człowieka – trzeba tylko chcieć.