Żyć od nowa / projekt zakończony

 

Projekt „Żyć od Nowa” dzieli się na trzy odrębne obszary, które jednak mają wspólny mianownik. Tym wspólnym mianownikiem jest przestępcza przeszłość.


I „ Przyjaciel Wolskich Rodzin”  program pomocy postpenitencjarnej, który kierowany jest do rodzin zamieszkujących w dzielnicy Wola w Warszawie.  Program realizowany jest we współpracy z Urzędem dzielnicy Wola oraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej przy ul. Bema, a także Zakładem Karnym Białołęka i Mokotów. Jesteśmy przekonani, że ten projekt przyniesie wsparcie ludziom zagrożonym wykluczeniem społecznym i przywróci do społeczności tych, którzy już zostali wykluczeni. Program realizowany jest na czterech płaszczyznach równocześnie, co daje nam możliwość dotknięcia każdej sfery życia naszych podopiecznych. 1) Doradztwo: psychologiczne, zawodowe, prawne 2) Wsparcie Przyjaciela rodziny w codziennych obowiązkach 3) Pomoc rzeczowa 4) Reintegracja  Społeczna
Dziesięć rodzin, zakwalifikowanych do projektu to rodziny z dziećmi, w których jedno z rodziców przebywa w Zakładzie Karnym lub dopiero go opuściło, to rodziny o niskim statusie społecznym i niestety najniższym statusie materialnym.  Poprzez ten projekt chcemy pomóc stanąć na nogi rodzicom i mieć pod opieką dzieci, które niestety są najbardziej dotknięte sytuacją zaistniałą w domu.


II „Biuro informacji i porad” to miejsce centralnego zarządzania i kompletnej obsługi w zakresie pomocy osobom, które właśnie opuściły Zakład Karny lub Areszt Śledczy. To dzięki tej pomocy nikt nie trafi na ulicę i nie będzie głodny, a ryzyko powrotu do środowiska przestępczego zostanie zminimalizowane. Dzięki podpisanym porozumieniom z hostelami i ośrodkami  zapewniamy niemalże natychmiast dwu miesięczny pobyt łącznie z wyżywieniem osobom, które okażą dokument zwolnienia po obytej karze pozbawienia wolności. Każda z osób, która skorzysta z naszej pomocy dostanie również do pomocy wolontariusza, który będzie wsparciem w znalezieniu pracy oraz uregulowaniu wszelkich spraw administracyjnych. Przez okres dwóch miesięcy aby łatwiej byłoby zaadoptować się w środowisku w biurze codziennie dostępny jest psycholog, z którym spotkania są obowiązkowe. Po dwóch miesiącach w dalszym ciągu przez kolejne 6 miesięcy nasi podopieczni objęci są wsparciem wolontariusza, a także mogą korzystać z pomocy rzeczowej w postaci paczek spożywczo-higienicznych.

 

III Działania w Zakładzie Karnym Warszawa Białołęka. Oprócz programu i zakwalifikowanych do niego rodzin Fundacja ma pod swoją opieką rodziny osób pozbawionych wolności skierowane przez Zakład Karny Białołęka. Nasza Fundacja wspiera Zakład Karny w realizacji działań resocjalizacyjnych poprzez spotkania z psychologiem, prowadzenie zajęć edukacyjnych w szkole, a także organizację imprez okolicznościowych np. Gwiazdowej Niespodzianki dla osób osadzonych i ich rodzin. W miarę możliwości prowadzimy sprawy administracyjne i urzędowe osób osadzonych.