Statut

Statut

Statut
Fundacji Pomocy Rodzinie "Człowiek w potrzebie"
ze zmianami z dnia 04.10.2021 r.

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne


§1
Nazwa Fundacji


Fundacja pod nazwą: Fundacja Pomocy Rodzinie „Człowiek w potrzebie", zwana dalej "Fundacją", ustanowiona przez Fundatorów:

  1. Ewelinę Dagmarę Blicharską
  2. Marię Magdalenę Knapik-Stepanow

Aktem notarialnym sporządzonym przez zastępcę Notariusza p. Pawła Cupriaka p. Izabellę Soroko w jego Kancelarii Notarialnej w Warszawie, ul. Grzybowska 2 lok. 26 B, dnia 1 lipca 2005 r. (rep. A nr 4686/2005), działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 199Ir. Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu.


§2
Teren działania, siedziba Fundacji

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranicą.
2. Siedzibą Fundacji jest Miasto Stołeczne Warszawa.
3. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania lub współpracować z nimi.

§3
Czas trwania


Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

O Fundacji

Fundacja Pomocy Rodzinie "Człowiek w Potrzebie"

Al. Jerozolimskie 123a

02-017 Warszawa

 

KRS 000239060

NIP 5213361463

Regon 140217610 

biuro@czlowiekwpotrzebie.org

 

 

 

 

 

©2023 Fundacja Pomocy Rodzinie "Człowiek w Potrzebie".