Projekty

Nasz grudzień w tym roku był bardzo pracowity. Dzięki wspaniałym Darczyńcom, którzy wyłożyli nie tylko swoje pieniądze, lecz także czas i pomysły, dla wielu osób tegoroczne święta mógł być radosne i spokojne. Pomogliśmy 11 warszawskim rodzinom, w sumie 41 osobom dając duże świąteczne paczki, w których były żywność, środki czystości,bony zakupowe, zabawki dla dzieci, ubrania, materiały plastyczne i sprzęty domowego użytku.

Fundacja pomocy rodzinie "Człowiek w Potrzebie" wchodzi do współpracy z funduszem pomocowym Fenix Group 

Fundusz pomocowy ma za zadanie wesprzeć lokatorów mieszkań komunalnych lub socjalnych położonych w starych, zrujnowanych kamienicach w centrum Warszawy, którzy znajdują się w bardzo trudnej sytuacji życiowej, materialnej lub zdrowotnej.

W 2014 roku, we współpracy z PM Group LAAX Sp. z o.o. realizowaliśmy warsztaty, w ramach projektu
„Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie” realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości
w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
i przemocy ze względu na płeć” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

W okresie od 1.01.2013 do 31.12.2014 byliśmy partnerem w realizacji projektu „Integracyjny żłobek rodzinny – wspieramy powrót do pracy”.  Projekt został zrealizowany we współpracy z Chrześcijańską Spółdzielnię Socjalną „Nasz Domek” i Fundacją Pomocy Bezrobotnym i Bezdomnym „Domus et Labor”.

Został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL.01.05.00-00202/12 Program Operacyjny Kapitał Ludzki I. Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

Wartość projektu wyniosła 1.975.164,50 zł

Żłobek świetnie funkcjonuje do dnia dzisiejszego i będzie jeszcze działał wiele lat. Prowadzą go nasi przyjaciele ze Spółdzielni „Nasz domek”

 

12 czerwca 2010 r, Piknik Rodzinny

 

Fundacja uczestniczyła w Pikniku Rodzinnym, który odbył się 12 czerwca 2009 roku w Parku Szczęśliwickim w Warszawie. Piknik zorganizowany był z zamiarem kultywowania i podkreślenia wartości rodzinnych w dzisiejszym świecie.

12 grudnia 2009 r, Gwiazdkowa Niespodzianka

 

Wieczór dla dzieci z rodzin korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w dzielnicy Wola w Warszawie.

Stu małych Gości spędziło czas na zabawach i konkursach...

a na koniec były prezenty :)

Grudzień 2006, zbiórka darów dla potrzebujących rodzin

W dniach 3,9,16 i 23 grudnia 2006 białołęcki sztab akcji "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę" wraz z wolontariuszami Fundacji Pomocy Rodzinie i Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych "Peres" przeprowadził zbiórki darów w postaci żywności , słodyczy, środków czystości, ubrań, butów i zabawek.

O Fundacji

Fundacja Pomocy Rodzinie "Człowiek w Potrzebie"

Al. Jerozolimskie 123a

02-017 Warszawa

 

KRS 000239060

NIP 5213361463

Regon 140217610 

biuro@czlowiekwpotrzebie.org

 

 

 

 

 

©2021 Fundacja Pomocy Rodzinie "Człowiek w Potrzebie".