Projekty

Integracyjny żłobek rodzinny

Integracyjny żłobek rodzinny

W okresie od 1.01.2013 do 31.12.2014 byliśmy partnerem w realizacji projektu „Integracyjny żłobek rodzinny – wspieramy powrót do pracy”.  Projekt został zrealizowany we współpracy z Chrześcijańską Spółdzielnię Socjalną „Nasz Domek” i Fundacją Pomocy Bezrobotnym i Bezdomnym „Domus et Labor”.

Został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL.01.05.00-00202/12 Program Operacyjny Kapitał Ludzki I. Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

Wartość projektu wyniosła 1.975.164,50 zł

Żłobek świetnie funkcjonuje do dnia dzisiejszego i będzie jeszcze działał wiele lat. Prowadzą go nasi przyjaciele ze Spółdzielni „Nasz domek”

 

 

Projekt adresowany był do rodziców dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat, zamieszkujących Warszawę, powiat legionowski i okolice Białołęki, które nie były objęte żadną formą edukacji przedszkolnej. Był realizowany pod nadzorem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I – Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.5 – Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego).


Celem projektu było wsparcie grupy kobiet i mężczyzn – osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w dostępie do rynku pracy poprzez stworzenie warunków umożliwiających godzenie życia zawodowego i rodzinnego.

Formy wsparcia osób biorących udział w projekcie:

  • całodzienna opieka realizowana w godzinach 6.30-18.00
  • możliwość podwyższenia kwalifikacji zawodowych poprzez zdobycie zawodu opiekuna dziennego oraz odbycia praktyk w żłobku projektowym


Pozostałe formy aktywizacji zrealizowane w projekcie:

  • wolontariat w żłobku rodziców biorących udział w projekcie
  • wolontariat w żłobku seniorów w rolach “Babć i Dziadków”.


Obecnie do placówki przyjmowane są dzieci od 1 do 3 lat (również niepełnosprawne). Na miejscu oferuje się bezpieczną, przyjazną dzieciom przestrzeń, gdzie maluchy się rozwijają i wesoło spędzają czas.

Placówka mieści się w nowym, wolno stojącym budynku na Białołęce, przy ul. Małej Żabki 15, z dala od głównych tras komunikacyjnych. Jest to duży, nowoczesny obiekt, spełniający wszystkie standardy UE -przeciwpożarowe, sanitarne i budowlane.

Dla dzieci przygotowano duże, przestronne i kolorowe sale, wyposażone w różnorodne kąciki zainteresowań i zabaw, które zachęcają dzieci do twórczej aktywności. Żłobek dysponuje również pięknym, dużym placem zabaw. Jest on zaopatrzony w atestowane urządzenia dostosowane do wieku i możliwości ruchowych dzieci.

We wrześniu 2014 r. placówka, początkowo funkcjonująca pod nazwą Niepubliczny Żłobek Integracyjny „NASZ DOMEK” zmieniła nazwę na: Integracyjny Żłobek Muzyczny „Nasz Domek”, a w ofercie oprócz dotychczasowych zajęć (muzykoterapii, PJM, logorytmiki, teatrzyków, j. angielskiego, itp.) pojawiły się zajęcia ze znaną na całym świecie autorką metody nauki gry na pianinie metodą bajki – z p. Lidią Bajkowską.

 

O Fundacji

Fundacja Pomocy Rodzinie "Człowiek w Potrzebie"

Al. Jerozolimskie 123a

02-017 Warszawa

 

KRS 000239060

NIP 5213361463

Regon 140217610 

biuro@czlowiekwpotrzebie.org