Projekty

Świetlica środowiskowa / Projekt zakończony

Świetlica środowiskowa / Projekt zakończony

Od 2011 r. do 2014 r. realizowaliśmy samodzielny projekt „Świetlica środowiskowa dla dzieci ”, dofinansowany z budżetu Urzędu Dzielnicy Wola. 

Celem projektu było stworzenie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu dla wolskich dzieci ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi. 

Uczestnicy mieli okazję wziąć udział w wielu zajęciach rozwijających ich umiejętności plastyczne, muzyczne czy teatralne. Mogli poznawać najbliższą okolicę w trakcie organizowanych spacerów i wycieczek. Dla chętnych zaproponowano spotkania w TALENTOWNI - dużej sali (320 mkw.) ze sceną, pracownią plastyczną oraz mniejszymi pomieszczeniami. 

Spotkania w Świetlicy rozwijały sprawność ruchową. Organizowano zajęcia sportowe na boisku, sali gimnastycznej, w parku. Dzięki czemu daliśmy dzieciom możliwość "wyszaleć się", wybiegać frustrację i złość. Ku naszemu zaskoczeniu z pozytywnym odbiorem spotkały się zajęcia z zasad savoir-vivru i zdrowego odżywiania. 

Świetlica środowiskowa kompleksowo dbała o swoich podopiecznych - organizowała zajęcia wyrównawcze oraz trening wnioskowania moralnego. Aby uczestnicy wzrastali w poczuciu własnej wartości, świadomości uczuć i radzenia sobie w trudnych życiowych sytuacjach.

 

Przy projekcie współpracowano z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, domami kultury, klubami gimnazjalisty, teatrze na Woli oraz harcerstwem. Zajęcia odbywały się cztery dni w tygodniu.

 

Więcej o programie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży z wolskich środowiskowych placówek wsparcia dziennego realizowany przez Kościół Wiary Ewangelicznej SPICHLERZ przy ul. Ostroroga 24 

Urząd Dzielnicy Wola

Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej

 

 

O Fundacji

Fundacja Pomocy Rodzinie "Człowiek w Potrzebie"

Al. Jerozolimskie 123a

02-017 Warszawa

 

KRS 000239060

NIP 5213361463

Regon 140217610 

biuro@czlowiekwpotrzebie.org