Projekty

Warsztaty dla ofiar przemocy w rodzinie

Warsztaty dla ofiar przemocy w rodzinie

W 2014 roku, we współpracy z PM Group LAAX Sp. z o.o. realizowaliśmy warsztaty, w ramach projektu „Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie” realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Udało nam się zrekrutować pełne 9 grup beneficjentów, po minimum 20 osób każda, na 5 warsztatów realizowanych w naszej ówczesnej siedzibie na ul. Ostroroga 24, w Warszawie. Posiadanie niebieskiej karty nie było wymogiem uczestniczenia.

Jedna z naszych wolontariuszek, podjęła się również rekrutacji uczestników na bezpłatne zajęcia psychoedukacyjne dla ofiar przemocy w rodzinie finansowane ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości oraz ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, realizowane przez Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

Zajęcia były prowadzone w grupach zamkniętych, 10-12 osobowych i obejmowały cykl 15 spotkań po 3 godziny edukacyjne.

Oba projekty były skierowane do osób dotkniętych przemocą w rodzinie.  W spotkaniach mógł uczestniczyć każdy kto czuł, że spotkał się z przemocą fizyczną bądź psychiczną w swoim domu. Udział uczestników w zajęciach był zupełnie darmowy. Beneficjenci mieli zapewnione materiały, bufet kawowy (w tym kanapki), obiady, zwrot kosztów dojazdu oraz opiekę nad dziećmi podczas warsztatów.

 

 

O Fundacji

Fundacja Pomocy Rodzinie "Człowiek w Potrzebie"

Al. Jerozolimskie 123a

02-017 Warszawa

 

KRS 000239060

NIP 5213361463

Regon 140217610 

biuro@czlowiekwpotrzebie.org