Projekty

Piknik Rodzinny

12 czerwca 2010 r, Piknik Rodzinny

 

Fundacja uczestniczyła w Pikniku Rodzinnym, który odbył się 12 czerwca 2009 roku w Parku Szczęśliwickim w Warszawie. Piknik zorganizowany był z zamiarem kultywowania i podkreślenia wartości rodzinnych w dzisiejszym świecie.

 

Rodzina jest podstawowym składnikiem budulcowym społeczeństwa. Jakie są rodziny
w narodzie, takie będzie państwo, szkolnictwo, przedsiębiorczość, sztuka i życie narodu. Dom jest pierwszym i podstawowym obszarem społeczeństwa.
Naszym celem jest:

  • Integracja ponadpokoleniowa społeczeństwa, zapobieganie wykluczeniom społecznym;
  • Integracja i prezentacja środowisk organizacji pozarządowych działających na polu rodzinnym celem ich umocnienia i wzajemnej synergii, szczególnie organizacji zrzeszonych w Komisji Dialogu Społecznego ds. Dzieci i Młodzieży w Warszawie;
  • Dobra zabawa;
  • Wspólny odpoczynek;
  • Promocja sportu rodzinnego;
  • Promocja turystyki rodzinnej;
  • Edukacja w zakresie problematyki rodzinnej;
  • Współpraca z władzami Miasta Warszawy i Polskim Rządem.

 

O Fundacji

Fundacja Pomocy Rodzinie "Człowiek w Potrzebie"

Al. Jerozolimskie 123a

02-017 Warszawa

 

KRS 000239060

NIP 5213361463

Regon 140217610 

biuro@czlowiekwpotrzebie.org