Projekty

Wygraj z bezdomnością / projekt zakończony

Wygraj z bezdomnością / projekt zakończony

18 grudnia 2009 r. Wigilią dla osób bezdomnych rozpoczęliśmy projekt ”Wygraj z bezdomnością”. Projekt ten składa się z trzech etapów.

Pierwszy etap naszego programu to nawiązywanie relacji z ludźmi bezdomnymi w dzielnicy Wola w Warszawie. Nasze „patrole” w okresie zimowym odwiedzają 3 razy w tygodniu miejsca, w których zamieszkują osoby bezdomne, dowożąc ciepłą zupę z dodatkiem mięsa. W okresie kiedy temperatura sięga – 20°C niejednokrotnie ten posiłek uratował życie. Osoby, które odwiedzamy w 80% to osoby zagrożone utratą życia z powodu przewlekłej choroby lub (jak np. zimą) warunków atmosferycznych. Podczas tego etapu realizujemy dwa zadania: zapobiegamy śmierci z powodu niedożywienia i zamarznięcia oraz mobilizujemy do podjęcia leczenia i terapii.

Etap drugi to działania na dwóch płaszczyznach, w przypadku osób skierowanych do ośrodków nasza rola to  ścisła współpraca z ośrodkami terapeutycznymi i wspieranie naszych podopiecznych w procesie wychodzenia z bezdomności. Dla grupy, która nie zdecydowała się jeszcze na podjęcie terapii organizujemy cotygodniowe spotkania z naszymi pracownikami i wolontariuszami gdzie w dalszym ciągu mobilizujemy podopiecznych do podjęcia kroków powrotu.

Etap trzeci pomoc w powrocie po terapii do codziennego życia. Ten etap obejmuje również pomoc w znalezieniu hostelu, lub innego miejsca do godnego życia, pomoc w uregulowaniu spraw związanych z dokumentami i najważniejsze znalezienia pracy.
Równolegle z tymi etapami nasi pracownicy i wolontariusze na każdym etapie świadczą pomoc psychologiczną i duchową.
Uważamy, że taki program to zupełna pomoc, która daje szansę na skuteczny powrót z bezdomności.

 

Po pierwszej edycji projektu skierowaliśmy 6 osób do ośrodków.

O Fundacji

Fundacja Pomocy Rodzinie "Człowiek w Potrzebie"

Al. Jerozolimskie 123a

02-017 Warszawa

 

KRS 000239060

NIP 5213361463

Regon 140217610 

biuro@czlowiekwpotrzebie.org